شناسه سرویس قیمت هر کا حداقل حداکثر

بازدید(ویو) IGTV و معمولی

8 ویو فیلم سرور1 4,500 تومان 100 100000000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 100000 الی 1000000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( reels , igtv ) را دارد

بازدید(ویو) REELS

74 ویو ریلز ارزان 1,200 تومان 100 100000000
استارت 5 الی 15 دقیقه
سرعت ارسال 2k الی 10k در ۲۴ ساعت
10 ویو ریلز سرور1 2,500 تومان 100 100000000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 20 دقیقه
سرعت ارسال: 10000 الی 50000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
قابلیت ارسال برای فقط reels را دارد
101 ویو ریلز سرور2 3,500 تومان 100 100000000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 20000 الی 80000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
قابلیت ارسال برای فقط reels را دارد

فالوور اینستاگرام

13 فالوور سرور3 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] 22,000 تومان 50 10000000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 30000 الی 60000 عدد در ساعت
ریزش: 5 الی 15 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت خوب و اکثرا ملیت اروپایی دارند.
ریزش در مجموع بسیار اندک خواهد بود. در صورت ریزش تیکت ارسال کنید(تا یک سال گارانتی جبران ریزش دارد)
14 فالوور ایرانی میکس ارزان 23,000 تومان 100 15000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 400 الی 1000 عدد در ساعت
ریزش: 15 الی 25 درصد
کیفیت: اکانت های فالوو کننده ترکیبی از اکانت های ایرانی و خارجی اند و کیفیت مناسبی دارند
12 فالوور سرور2 [کم ریزش] 26,000 تومان 10 10000000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: دارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 4000 الی 10000 عدد در 24ساعت
ریزش: 15 الی 30 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.
ریزش در مجموع بسیار اندک خواهد بود (تا 365 روز هر مقدار ریزش داشته باشد جبران می شود ،توسط دکمه.)
16 فالوور کیفیت خوب[20 سال جبران ریزش] 27,000 تومان 10 10000000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: دارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 1000 الی 4000 عدد در ساعت
ریزش: 5 الی 20 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.
ریزش در مجموع بسیار اندک خواهد بود (تا 90 روز هر مقدار ریزش داشته باشد جبران می شود ، توسط دکمه جبران) بعد از نود روز هر مقدار ریزش داشت تیکت ثبت کنید دستی مجددا ثبت می شود
15 فالوور سرور51 [کم ریزش][365 روز جبران ریزش] 30,000 تومان 50 10000000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: دارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 1000 الی 3000 عدد در ساعت
ریزش: 5 الی 20 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.
ریزش در مجموع بسیار اندک خواهد بود (تا 90 روز هر مقدار ریزش داشته باشد جبران می شود ، توسط دکمه جبران) بعد از نود روز هر مقدار ریزش داشت تیکت ثبت کنید دستی مجددا ثبت می شود
17 فالوور آسیایی[کم ریزش ترین سرور در ایران][جبران ریزش مادام العمر] 32,000 تومان 10 10000000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: دارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 1000 الی 5000 عدد در ساعت
ریزش: 5 الی 20 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.
ریزش در مجموع بسیار اندک خواهد بود (تا ۳۶۵ روز هر مقدار ریزش داشته باشد جبران می شود ، توسط دکمه جبران) بعد از ۳۶۵ روز هر مقدار ریزش داشت تیکت ثبت کنید دستی مجددا ثبت می شود
96 فالوور ایرانی سرور78[استارت 1 الی 5 دقیقه] 65,000 تومان 100 5000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت 1 الی 5 دقیقه

سرعت ارسال در حال حاظر 1000 الی 3000 عدد در 24 ساعت می باشد

همگی اکانت ها پروفایل دارند و اکثر اکانت ها ایرانی اند

15 الی 30 درصد ریزش دارد. 10 الی 20 درصد از این ریزش ممکن است حین ارسال رخ دهد

سرور برای پیج های پرایوت(شخصی) نیز فالوور ارسال میکند

ظرفیت برای هر پیج 30 کا
116 فالوور ایرانی سرور78[استارت 5 الی 15 دقیقه] 50,000 تومان 100 10000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت 5 الی 15 دقیقه (سفارشاتی که ساعت 2 شب الی 8 صبح از این سرویس ثبت میشوند ، در این تایم استارت نمیشوند و همگی بعد از 8 صبح استارت میشوند.) در ساعت دیگر شبانه روز، سفارشات 5 الی نهایتا 15 دقیقه بعد از سفارش استارت میشوند

سرعت ارسال در حال حاظر 2000 الی 6000 عدد در 24 ساعت می باشد

همگی اکانت ها پروفایل دارند و اکثر اکانت ها ایرانی اند

15 الی 30 درصد ریزش دارد. 10 الی 20 درصد از این ریزش ممکن است حین ارسال رخ دهد

سرور برای پیج های پرایوت(شخصی) نیز فالوور ارسال میکند

ظرفیت برای هر پیج 30 کا
19 فالوور ایرانی سرور پاور 150,000 تومان 100 20000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 200 الی 600 عدد در روز
ریزش: 10 الی 25 درصد
کیفیت: اکانت های فالوو کننده ترکیبی از اکانت های کیفیت بالا و متوسط اند و اکثر اکانت ها ملیت ایرانی دارند
115 فالوور ایرانی سرور63[بالاترین کیفیت در ایران] 500,000 تومان 50 2000
استارت 30 دقیقه الی 4 ساعت

سرعت ارسال 80 الی 150 عدد در 24 ساعت

ریزش این سرویس 5 الی 15 میباشد ، اما به دلیل اینکه اکثر اکانت ها توسط افراد واقعی ساخته شده اند ، امکان آنفالوو نیز وجود دارد

تقریبا ۹۰ درصد اکانت ها توسط افراد حقیقی ساخته شده اند که حدود ۸۰ درصد آنها ایرانی اند ، این سرویس بالا ترین کیفیت اکانتی در بین سرویس های فالوور ایرانی را در ایران دارا میباشد

ظرفیت برای هر پیج 100.000 فالوور

قابلیت ارسال برای پیج های پرایوت را نیز دارد

آمار اینستاگرام

88 سیو پست 4,500 تومان 50 30000
20 ریچ+ایمپرشن پست 6,000 تومان 50 200000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 2 الی 30 دقیقه
سرعت ارسال: 5000 الی 100000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
21 پروفایل ویزیت+ایمپرشن پست 8,000 تومان 100 5000000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 2 الی 30 دقیقه
سرعت ارسال: 10000 الی 1000000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
22 اشتراک گذاری پست 25,000 تومان 100 10000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 2 الی 30 دقیقه
سرعت ارسال: 40000 الی 1000000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد

استوری اینستاگرام

49 ویو استوری سرور 1 7,500 تومان 10 100000
ویو همه استوری ها

استارت 5 الی 15 دقیقه سرعت ارسال ده کا در هر ساعت

این سرور قوی ترین سرویس موجود در ایران است.
23 ویو استوری سرور قوی 8,500 تومان 10 15000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 2 الی 30 دقیقه
سرعت ارسال: 1000 الی 5000 عدد در ساعت
ریزش: 0 درصد
بسیار مهم: فقط آیدی پیج را بدون @ وارد کنید، مثال: fjpanel
98 لایک استوری 55,000 تومان 10 15000
استارت 1 الی 10 دقیقه

فقط آیدی پیج را وارد کنید ، همه استوری ها ویو میخورند. (تا سقف ده استوری)

علاوه بر لایک ، ویو نیز ارسال می شود

نکات مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید قفل باشد 2. چند سفارش هم زمان از یک سرویس برای یک پیج یا یک پست انجام ندهید. بعد از تکمیل شدن سفارش اول برای یک پست یا پیج می توانید سفارش بعدی را ثبت کنید

کامنت اینستاگرام

120 کامنت رندوم متن فارسی 55,000 تومان 5 200
استارت 5 الی 30 دقیقه

متن ها فارسی و عموما تعریف و تمجید هستند

حداقل سفارش 5 و حداکثر 200 عدد در هر سفارش ، در صورتی که به بیش از 200 عدد کامنت از این سرویس برای یک پست نیاز دارید ، ابتدا 200 عدد سفارش دهید ، بعد از تکمیل سفارش مجددا 200 عدد دیگر سفارش دهید ، هر پست تا سقف 1000 عدد کامنت از این سرویس حق سفارش دارد

سرعت ارسال 100 الی 200 عدد در 24 ساعت

نکات مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید قفل باشد 2.سفارشات خودکار انجام می شوند و دستی در کار نیست در نتیجه بعد از ثبت سفارش امکان لغو سفارش را ندارید و اگر آیدی اشتباه یا آدرس لینک را اشتباه وارد کرده باشید برای همان آدرسی که ارسال کردید ارسال میشود پس در این مورد دقت داشته باشید 3. چند سفارش هم زمان از یک سرویس برای یک پیج یا یک پست انجام ندهید. بعد از تکمیل شدن سفارش اول برای یک پست یا پیج می توانید سفارش بعدی را ثبت کنید
24 کامنت دلخواه سرور3 25,000 تومان 10 100000
25 کامنت انگلیسی 50,000 تومان 5 100000
26 کامنت ایموجی سرور2 50,000 تومان 5 200
45 کامنت دلخواه سرور2[سرعت متوسط] 55,000 تومان 5 200
27 کامنت دلخواه سرور1[پر سرعت] 100,000 تومان 10 200
استارت 1 الی 10 دقیقه

نکته بسیار مهم: داخل لیست کامنت از ایموجی و @ استفاده نکنید

سرعت ارسال 500 الی 4000 عدد در 24 ساعت

اکانت ها ملیت آسیایی دارند

ظرفیت برای هر پست 5000 کامنت

برای آیجی تیوی و ریلز نیز میتوانید سفارش دهید

نکته مهم: داخل کادر تعداد هیچ عددی وارد نکنید. فقط داخل کادر مربوط به لینک، لینک مد نظر را وارد کنید و در داخل کادر متن دلخواه، متن مد نظر خود را وارد کنید و اینتر بزنید و در سطر بعدی متن بعدی را وارد کنید و به هین صورت ادامه دهید مثال:

چه پست زیبایی

در پناه حق

چه کپشن زیبایی

نکته: در لیست کامنت های خود از هشتک(#) و منشن(@) استفاده نکنید
89 کامنت ایموجی[توسط اکانت های ایرانی] 100,000 تومان 10 1000
91 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی](استارت با تاخیر) 200,000 تومان 10 1000
☆تمامی اکانت ها ایرانی اند و کیفیت بالایی دارند ، این سرور بالاترین کیفیت اکانتی را در ایران دارد ☆

نکته بسیار مهم: داخل لیست کامنت از ایموجی و @ استفاده نکنید

استارت 20 الی 300 دقیقه

برای هر پست تا سقف دو هزار عدد می توانید سفارش دهید

سرعت ارسال 200 الی 1000 عدد در 24 ساعت

برای آیجی تیوی می توانید سفارش دهید

نکته مهم: داخل کادر تعداد هیچ عددی وارد نکنید. فقط داخل کادر مربوط به لینک، لینک مد نظر را وارد کنید و در داخل کادر متن دلخواه، متن مد نظر خود را وارد کنید و اینتر بزنید و در سطر بعدی متن بعدی را وارد کنید و به هین صورت ادامه دهید مثال:

چه پست زیبایی
در پناه حق
چه کپشن زیبایی

نکات مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید قفل باشد 2. چند سفارش هم زمان از یک سرویس برای یک پیج یا یک پست انجام ندهید. بعد از تکمیل شدن سفارش اول برای یک پست یا پیج می توانید سفارش بعدی را ثبت کنید
63 کامنت دلخواه[توسط اکانت های ایرانی](استارت آنی) 220,000 تومان 10 20000
☆حدود ۹۰ درصد اکانت ها ایرانی اند و کیفیت مناسبی دارند☆

نکته بسیار مهم: داخل لیست کامنت از ایموجی و @ استفاده نکنید

استارت 3 الی 15 دقیقه

برای هر پست تا سقف سه هزار عدد می توانید سفارش دهید

سرعت ارسال 300 الی 800 عدد در 24 ساعت

برای آیجی تیوی می توانید سفارش دهید

نکته مهم: داخل کادر تعداد هیچ عددی وارد نکنید. فقط داخل کادر مربوط به لینک، لینک مد نظر را وارد کنید و در داخل کادر متن دلخواه، متن مد نظر خود را وارد کنید و اینتر بزنید و در سطر بعدی متن بعدی را وارد کنید و به همین صورت ادامه دهید مثال:

چه پست زیبایی
در پناه حق
چه کپشن زیبایی

نکات مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید قفل باشد 2. چند سفارش هم زمان از یک سرویس برای یک پیج یا یک پست انجام ندهید. بعد از تکمیل شدن سفارش اول برای یک پست یا پیج می توانید سفارش بعدی را ثبت کنید
114 لایکِ کامنت 95,000 تومان 5 10000
مهم: در کادر لینک بایستی لینک کامنت را وارد کنید. { نه لینک پست }

روش کپی کردن لینک کامنت مد نظر شما با کپی کردن آدرس پست متفاوت میباشد ، برای کپی کردن لینک کامنت مد نظر خود بایستی مراحل زیر را طی کنید

۱-کپی کردن لینک کامنت فقط با نسخه وب و با کامپیوتر امکان پذیر میباشد(با موبایل امکان کپی کردن لینک کامنت وجود ندارد)

۲-ابتدا به پست مد نظر مراجعه کنید و سپس به کامنت مد نظر مراجعه کنید

۳-زیر هر کامنت تاریخ کامنت قید شده است(به عنوان مثال اگر کامنت ۳ روز پیش گذاشته شده ، 3d نوشته شده و یا ۲ هفته پیش گذاشته شده باشد 2w نوشته شده و یا ۱ ساعت پیش گذاشته شده باشد 1h نوشته شده و در صورتی که ۵۰ دقیقه پیش گذاشته شده باشد 50m نوشته شده است)

۴-روی تاریخ کامنت مد نظر ، کلیک راست کنید.(مثلا کامنت ۶ ساعت پیش گذاشته شده و قاعدتا زیر کامنت کلمه 6h نوشته شده است. روی 6h راست کلیک کنید.)

۵- سپس گزینه Copy Link Addres را بزنید

۶-تبریک لینک کامنت مد نظر شما کپی شد ، نمونه لینک صحیح: https://www.instagram.com/p/C2QlYPkoEPB/c/18015478106300117/

در صورتی که قادر به کپی کردن لینک کامنت نیستید از پشتیبان بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.

------------------------------------------------------------------

قیمت 95.000 تومان به ازای هر هزار عدد

استارت 1 الی 5 دقیقه

سرعت ارسال 1.000 الی 3.000 عدد در ساعت

نکته مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد

لایو اینستاگرام

50 ویو لایو به مدت 15 دقیقه 130,000 تومان 10 20000
نحوه ثبت سفارش صحیح:

ابتدا لایو را شروع کنید بعید از اینکه لایو شروع شد با دستگاه دیگری سفارش را از پنل ثبت کنید
لایو نباید استوپ شود. در صورت استوپ، ویو کننده ها میپرند
پیج باید پابلیک باشد
فقط و فقط آیدی پیج را وارد کنید
استارت 1 الی 2 دقیقه بعد از ثبت سفارش

در صورتی حتی یکی از موارد بالا را رعایت نکنید ویو ارسال نمیشود و به هیچ عنوان وجه پرداختی شما برگشت نمیخورد

ویو کننده ها خارجی اند و به مدت 15 دقیقه لایو شما را تماشا میکنند
51 ویو لایو به مدت 30 دقیقه 220,000 تومان 10 20000
نحوه ثبت سفارش صحیح:

ابتدا لایو را شروع کنید بعید از اینکه لایو شروع شد با دستگاه دیگری سفارش را از پنل ثبت کنید
لایو نباید استوپ شود. در صورت استوپ، ویو کننده ها میپرند
پیج باید پابلیک باشد
فقط و فقط آیدی پیج را وارد کنید
استارت 1 الی 2 دقیقه بعد از ثبت سفارش

در صورتی حتی یکی از موارد بالا را رعایت نکنید ویو ارسال نمیشود و به هیچ عنوان وجه پرداختی شما برگشت نمیخورد

ویو کننده ها خارجی اند و به مدت 30 دقیقه لایو شما را تماشا میکنند
52 ویو لایو به مدت 60 دقیقه 350,000 تومان 10 20000
نحوه ثبت سفارش صحیح:

ابتدا لایو را شروع کنید بعید از اینکه لایو شروع شد با دستگاه دیگری سفارش را از پنل ثبت کنید
لایو نباید استوپ شود. در صورت استوپ، ویو کننده ها میپرند
پیج باید پابلیک باشد
فقط و فقط آیدی پیج را وارد کنید
استارت 1 الی 2 دقیقه بعد از ثبت سفارش

در صورتی حتی یکی از موارد بالا را رعایت نکنید ویو ارسال نمیشود و به هیچ عنوان وجه پرداختی شما برگشت نمیخورد

ویو کننده ها خارجی اند و به مدت 60 دقیقه لایو شما را تماشا میکنند

لایک اینستاگرام(قابل ثبت برای انواع پست ها)

1 لایک سرور1 1,400 تومان 10 500000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 2 الی 30 دقیقه
سرعت ارسال: 400 الی 1000 عدد در ساعت
ریزش: 15 الی 30 درصد اگر به لایک بدون ریزش نیاز دارید از سرور2 استفاده کنید
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.(به دلیل قیمت پایین اکثر اکانت ها نیز کیفیت پایینی دارند)
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
2 لایک سرور2 2,300 تومان 10 300000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 5 دقیقه
سرعت ارسال: 800 الی 3000 عدد در ساعت
ریزش: 0 الی 5 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.(به دلیل قیمت پایین اکثر اکانت ها نیز کیفیت پایینی دارند)
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
3 لایک سرور3 4,500 تومان 10 300000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 5 دقیقه
سرعت ارسال: 1000 الی 5000 عدد در ساعت
ریزش: 0 الی 5 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.(به دلیل قیمت پایین اکثر اکانت ها نیز کیفیت پایینی دارند)
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
4 لایک سرور زمرد[بدون ریزش][کم سرعت] 6,000 تومان 50 18000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 3 دقیقه
سرعت ارسال: 2000 الی 10000 عدد در ساعت
ریزش: 3 الی 15 درصد
کیفیت: اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و اکثرا ملیت آسیایی دارند.(به دلیل قیمت پایین اکثر اکانت ها نیز کیفیت پایینی دارند)
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
119 لایک میکس ایرانی🆕 8,500 تومان 150 30000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 1 الی 5 دقیقه
سرعت ارسال: 300 الی 1000 عدد در ساعت
ریزش: 5 الی 10 درصد
کیفیت اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت خوب و متوسط میباشد و حدود 30 الی 50 درصد اکانت ها اسم ایرانی دارند
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
117 لایک سرور8[بدون ریزش][پر سرعت] 11,500 تومان 10 200000
استارت 1 الی 10 دقیقه

ریزش حدودی: 1 الی 5 درصد

سرعت ارسال 3000 الی 10000عدد در ساعت

اکانت ها اکثرا قدیمی و خارجی اند

قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد

نکات مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید قفل باشد 2. چند سفارش هم زمان از یک سرویس برای یک پیج یا یک پست انجام ندهید. بعد از تکمیل شدن سفارش اول برای یک پست یا پیج می توانید سفارش بعدی را ثبت کنید
48 لایک ایرانی سرور1 17,000 تومان 50 50000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 0 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 2000 الی 4000 عدد در ساعت
ریزش: 0 الی 5 درصد
کیفیت: کیفیت اکانت ها ترکیبی از اکانت های کیفیت متوسط و کیفیت پایین و ملیت خارجی و ایرانی دارند
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
105 لایک واقعی خارجی 19,000 تومان 10 100000
استارت آنی

سرعت ارسال 3000 الی 5000 عدد در 24 ساعت

حدود 70 درصد اکانت ها واقعی و فعال هستند 20 درصد کیفیت متوسط و 10 درصد کیفیت پایینی دارند

ریزش ندارد

حداقل سفارش: 50 و حداکثر:5000 عدد در هر سفارش برای هر پست. {هر پست نهایتا اجازه خرید 70000 عدد لایک از این سرویس را دارد.}
7 لایک ایرانی کم سرعت 40,000 تومان 50 200000
دکمه کنسلی: ندارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 1 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 800 الی 2000 عدد در روز
ریزش: 0 الی 10 درصد
کیفیت: اکانت ها اسم ایرانی اند
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
69 لایک واقعی ایرانی 350,000 تومان 30 200000
استارت آنی

سرعت ارسال 100 الی 400 در 24 ساعت

بیش از ۹۰ درصد اکانت ها واقعی و ایرانی اند (این سرور بالاترین درصد اکانت ایرانی را در کشور دارد)

ریزش ندارد

قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد

حداقل سفارش: 100 و حداکثر:100.000 عدد در هر سفارش برای هر پست. {هر پست نهایتا اجازه خرید 200.0000 عدد لایک از این سرویس را دارد.}

نکته مهم: هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید شخصی(پرایوت) یا اصطلاحا قفل باشد.

خدمات روبیکا و روبینو

59 فالوور ایرانی روبینو سرور2 29,000 تومان 25 10000
استارت آنی

ریزش ندارد اما به دلیل اکانت های واقعی ایرانی امکان دارد آنفالو کنند

اکانت ها ایرانی اند

ظرفیت برای هر پست 200k

نکته مهم: هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد
60 لایک ایرانی پست روبینو سرور2 6,000 تومان 100 5000
استارت آنی

ریزش ندارد

اکانت ها ایرانی اند

ظرفیت برای هر پست 200k

نکته مهم: هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد
61 بازدید ایرانی پست روبینو 3,000 تومان 100 50000
استارت آنی

ریزش ندارد

اکانت ها ایرانی اند

ظرفیت برای هر پست 200k

نکته مهم: هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد
62 ممبر ایرانی کانال روبیکا 65,000 تومان 50 10000
استارت آنی

ریزش ندارد اما به دلیلب واقعی بودن اعضا امکان دارد از کانال خارج شوند

اکانت ها ایرانی اند

ظرفیت برای هر کانال 200k

نکته مهم: هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد
75 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر 5,000 تومان 25 50000
76 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر 7,000 تومان 25 50000
77 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر 10,000 تومان 25 50000
78 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر 14,000 تومان 25 50000

خدمات ایتا

90 ممبر کانال ایتا 140,000 تومان 25 5000
استارت آنی

بسیار مهم: ممبر ها واقعی اند و ممکن است از کانال لفت دهند، در نتیجه ریزش این سرویس مشخص نمی باشد (شاید کم لفت دهند شاید زیاد ، عموما بستگی به محتوای کانال (که آیا برای آن کاربر جذاب هست یا خیر) دارد ، شاید متوجه کانال نشوند ، هر موردی که برای یک کاربر واقعی متحمل هست در این سرویس صدق میکند. لطفا با علم بر این موضوع اقدام به ثبت سفارش نمایید.

به دلیل واقعی بودن اعضا سرعت ارسال کند می باشد

اکانت ها ایرانی اند

ظرفیت برای هر کانال 400k
92 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر 12,000 تومان 25 1000
93 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر 16,000 تومان 25 1000
94 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر 22,000 تومان 25 1000
95 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر 30,000 تومان 25 1000

خدمات تلگرام

121 ممبر فیک (برای گروه و کانال) 70,000 تومان 1000 10000
توجه: ممبر ها واقعی اند و ممکن است از کانال لفت دهند، در نتیجه ریزش این سرویس مشخص نمی باشد(شاید کم لفت دهند شاید زیاد ، عموما بستگی به محتوای کانال (که آیا برای آن کاربر جذاب هست یا خیر) دارد ، شاید متوجه کانال نشوند ، هر موردی که برای یک کاربر واقعی متحمل هست در این سرویس صدق میکند

بسیار مهم: در کادر لینک فقط بایستی لینک عمومی کانال را وارد کنید در غیر این صورت استارت نمیشود. مثال صحیح: https://t.me/fjpanel مثال غلط:fjpanel , @fjpanel


استارت 3 الی24 ساعت

نکات مهم:

1- ممبر برای کانال هایی که موضوع خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند واریز نمیشود
2- کانال باید پابلیک(عمومی)باشد.اگر کانال شما پرایوت(شخصی) باشد و سفارش دهید ممبر واریز نمیشود و وجه نیز برگشت نمی خورد.
3- لینک کانال را وارد کنید مثال: https://t.me/fjpanel
4- ظرفیت برای هر کانال 100.000 برای هر کانال بیشتر از 100.000 عدد سفارش ندهید
5- برای کانال هایی که سازنده آنها شماره خارجی ست سفارش ثبت نکنید
113 ممبر ایرانی واقعی گروه[استارت دستی] 68,000 تومان 1000 80000
نکات بسیار مهم: ۱-علاوه بر اینکه گروه بایستی عمومی باشد ۲-بایستی گزینه ادد ممبر نیز فعال باشد (در غیر این صورت استارت نمیشود.)

استارت 6 الی 24 ساعت (به دلیل دستی بودن استارت ممکن است با تاخیر انجام شود ، اما قطعا انجام خواهد شد)

حداقل سفارش: 1000 عدد و حداکثد: 200000

نکات مهم:

1- بایستی گزینه ادد ممبر گروه فعال باشد
2- تایید مدیر برای عضو شدن در گروه برای اعضا جدید ، غیر فعال باشد
3- ممبر برای گروه هایی که موضوع خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند واریز نمیشود. اگر برای این نوع گروه ها سفارش انجام دادید انجام نمیشود و علاوه بر اینکه وجه شما برگشت نمی خورد سفارش شما هم به پلیس فتا گزارش میشود
4- گروه باید پابلیک(عمومی)باشد.اگر گروه شما پرایوت(شخصی) باشد و سفارش دهید ممبر واریز نمیشود و وجه نیز برگشت نمی خورد.
5- لینک عمومی گروه را وارد کنید مثال: https://t.me/fjpanel
6- برای گروه های خارجی سفارش ندهید.(سازنده ی گروه بایستی با شماره ی ایرانی گروه را ساخته باشد)
108 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 9,999,999,999 تومان 1 1
106 بازدید پست کانال سرور اضطراری 400 تومان 1000 40000
109 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 9,999,999,999 تومان 1 1
39 ری اکشن های مثبت👍❤️🔥🎉😁+ویو پست کانال 6,000 تومان 500 40000
کانال حتما عمومی باشد
استارت 2 الی 10 دقیقه
لینک پست را در کادر لینک وارد کنید(به پستی که در کانال منتشر شده مراجعه کنید انگشت خود را روی آن پست نگه دارید و از بین گزینه ها کپی لینک را انتخاب کنید و در کادر زیر پیست کنید) مثال: https://t.me/fjpanel/565
110 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑 9,999,999,999 تومان 1 1
107 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک سه ماهه]{850000تومان} 850,000,000 تومان 1 1
قیمت اشتراک سه ماهه 850.000 تومان میباشد

یک الی شش ساعت بعد از ثبت سفارش اکانت مد نظر شما پرمیوم میشود

پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما ، بدون ورود به اکانت شما انجام می شود

آیدی ای که میخواهید پرمیوم شود را در کادر زیر وارد کنید
111 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک شش ماهه]{1200000تومان} 1,200,000,000 تومان 1 1
قیمت اشتراک شش ماهه 1.200.000 تومان میباشد

یک الی شش ساعت بعد از ثبت سفارش اکانت مد نظر شما پرمیوم میشود

پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما ، بدون ورود به اکانت شما انجام می شود

آیدی ای که میخواهید پرمیوم شود را در کادر زیر وارد کنید
112 پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما[اشتراک یک ساله]{2000000تومان} 2,000,000,000 تومان 1 1
قیمت اشتراک یک ساله 2.000.000 تومان میباشد

یک الی شش ساعت بعد از ثبت سفارش اکانت مد نظر شما پرمیوم میشود

پرمیوم کردن اکانت مد نظر شما ، بدون ورود به اکانت شما انجام می شود

آیدی ای که میخواهید پرمیوم شود را در کادر زیر وارد کنید

خدمات تردز

70 فالوور فوق ارزان تردز 25,000 تومان 100 20000
استارت 10 الی 50 دقیقه

ریزش حدودی 5 الی 20 درصد

ظدفیت برای هر پیج 2.000.000 فالوور

سرعت ارسال 5 الی 10 کا عدد در ساعت

نکته مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد
72 ری پست تردز 120,000 تومان 20 2000
استارت 1 الی 5 دقیقه

ریزش حدودی 5 الی 10 درصد

ظرفیت برای هر پست 1.000.000 ری پست

سرعت ارسال 5 الی 10 کا عدد در ساعت

نکته مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد
73 لایک تردز 140,000 تومان 10 50000
استارت1 الی 3 دقیقه

سرعت ارسال 5 الی 10 کا عدد در ساعت

ظرفیت برای هر پست 1.000.000 لایک

نکته مهم: 1. هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد

خدمات تیک تاک

41 فالوور تیک تاک 70,000 تومان 10 50000
42 لایک بدون ریزش تیک تاک 45,000 تومان 10 50000
43 ویو تیک تاک 1,000 تومان 1000 1000000

سرور های ارزان

44 لایک خارجی 1,200 تومان 10 500000
دکمه کنسلی: دارد
دکمه جبران ریزش: ندارد
استارت: 2 الی 10 دقیقه
سرعت ارسال: 400 الی 1000 عدد در ساعت
ریزش: نامشخص
کیفیت: به دلیل قیمت پایین اکثر اکانت ها نیز کیفیت پایینی دارند
قابلیت ارسال برای تمامی پست ها ( post , reels .igtv ) را دارد
100 فالوور سرور اضطراری[پر سرعت] 28,000 تومان 10 300000
استارت 1 الی 10 دقیقه

سرعت ارسال 10.000 الی 40.000 عدد در 24 ساعت

ریزش حدودی 15 الی 30 درصد. (درصدی از این ریزش ممکن است حین ارسال رخ دهد)

کیفیت خوب

ظرفیت برای هر پیج 1.000.000 فالوور

نکته مهم: هنگام ثبت سفارش پیج شما نباید پرایوت(شخصی) یا به اصطلاح قفل باشد